Doświadczenie wiary
w kulturach i literaturach słowiańskich
w świetle myśli postsekularnej

  • międzynarodowa konferencja
  • 16-17 października, Warszawa

Międzynarodowa konferencja naukowa "Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej" - zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

O konferencji

Wybitny socjolog religii Peter L. Berger, niegdyś zwolennik teorii sekularyzacji, w pracy The Desecularization of the Word (1999) zmienia dawne przekonania i pisze: „świat jest dziś tak samo religijny, jak był niegdyś, a w niektórych dziedzinach jeszcze bardziej”. Ta konkluzja stawia „na głowie” stanowisko, które długo dominowało w kulturze europejskiej. Czołowi myśliciele XIX wieku, August Comte i Karol Marks, uważali że modernizacja wraz z industrializacją, urbanizacją i wzrostem wykształcenia społeczeństwa doprowadzą do marginalizacji religijności. Powyższa teza stała się poglądem dominującym, a złożoność XIX stulecia objęto ideologiczną amnezją. Choć nie było ono tylko wiekiem „pary i elektryczności”, ale także antymodernizacyjnych przestróg, co dziś przypominają tacy badacze jak Marshall Berman, Harold Bloom, Antoine Compagnona.

Czytaj więcej


Aktualności

Nagroda dla filmu
05-12-2017

Nagroda dla filmu "Nie sądzić"

Z przyjemnością zawiadamiamy, że film "Nie sądzić" (scen. i reż. M. Lubańska, P. Carlucci Sforza), który wyświetlany był również w trakcie trwania konferencji, został nagrodzony w kategorii "Najlepszy dokument" na Festiwalu Grand OFF. Twórcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Abstrakty
13-10-2017

Abstrakty

W zakładce "Abstrakty" znajdują się abstrakty wystąpień, które będą mogli Państwo usłyszeć na nadchodzącej konferencji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Program
12-10-2017

Program

W zakładce "Program" pojawił się program konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Film etnograficzny
03-10-2017

Film etnograficzny

W ramach konferencji "Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej" zostanie zaprezentowany film etnograficzny Nie sądzić (2017) w reżyserii Pawliny Carlucci Sorzy i Magdaleny Lubańskiej.