Organizatorzy

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Uniwersytet Warszawski

Studia w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej ogniskują się wokół języków i kultur Słowian zachodnich i południowych oraz historii i współczesności zamieszkiwanego przez nich obszaru. Warszawska slawistyka powstała w 1915 roku i jest jednym z najstarszych ośrodków slawistycznych w kraju, od pierwszych lat istnienia tworzonym przez wybitnych uczonych. Z początku wyspecjalizowana głównie w językoznawstwie i historii Słowian, slawistyka ewoluowała w stronę badania kultur. Podstawą studiów pozostaje nadal nauczanie języka i poznawanie kultury. Nasze specjalizacje: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka, słowenistyka, słowacystyka. Strona Instytutu.


Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych, rozwijających studia polonistyczne, slawistyczne, hellenistyczne, latynistyczne i bałtystyczne w zakresie nauk o literaturze, kulturze i języku. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Strona Wydziału.


Uniwersytet Warszawski

Prezentacja.


Instytut Slawistyki PAN

Instytut Slawistyki PAN działa od 1954 roku i jest jednostką naukową, w której prowadzone są badania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii w następujących obszarach: kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny, tożsamości narodowe i regionalne Słowian, wielokulturowość, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe, językowy obraz świata, slawistyczne językoznawstwo synchroniczne oraz slawistyczna informacja naukowa. Całokształt posiada kategorię A w rankingu jednostek naukowych MNiSW. Strona Instytutu.


Fundacja Slawistyczna

Fundacja Slawistyczna, powołana do życia przez warszawskie środowisko slawistów, obchodzi w 2017 roku jubileusz 25-lecia. Celem Fundacji jest wspieranie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o językach i kulturach krajów słowiańskich. Fundacja współpracuje z licznymi zagranicznymi i krajowymi centrami slawistycznymi oraz od początku swojego istnienia wspiera młode pokolenia slawistów. Strona Fundacji.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN. Strona Ministerstwa.